Celoživotní vzdělávání

klinických psychologů

Potřebujete se zeptat na něco ohledně celoživotního vzdělávání?
Pročtěte si sekci Časté dotazy.

Stále jste nenašli odpověď? Napište nám na czv@akpcr.cz

Asociace klinických psychologů ČR, z.s. (dále jen AKP ČR) vydává předpis, který upravuje a konkretizuje požadavek celoživotního vzdělávání klinických psychologů zakotvený v zákoně č. 96/2004 Sb. v platném znění, viz § 53 a § 54

Pro potřebu realizace dohody mezi zástupci segmentu poskytovatelů specializované ambulantní péče, VZP ČR a SZP ČR o navýšení hodnoty bodu za splnění kvalitativních kritérií uvedených ve vyhlášce č. 201/2018 Sb., příloha č. 3, A), 1. b) a h) zajišťuje od 1.1.2019 AKP ČR agendu vydávání Diplomu celoživotního vzdělávání klinických psychologů (dále jen Diplom CŽV). Diplom CŽV bude vydáván s platností na dobu 5 let při dodržení požadavků uvedených v Předpisu AKP ČR o celoživotním vzdělávání klinických psychologů

elektronický formulář pro individuálního žadatele o diplom CŽV
elektronický formulář pro organizátory akreditovaných vzdělávacích akcí

Pravidla pro vydání od 1.1.2023

Diplom CŽV náleží klinickému psychologovi, pokud za období posledních pěti let získal minimálně 40 kreditů udělených za vzdělávací akce AKP ČR, a dále udělených v rámci specializačního vzdělávání. Diplom CŽV je vydáván na dobu pěti let.

Nárok na získání Diplomu CŽV bez nutnosti dokládat další získané kredity vzniká klinickému psychologovi ihned po úspěšném složení atestační zkoušky z klinické psychologie, pokud podá žádost o vydání Diplomu nejpozději do jednoho roku po složení zkoušky. Po tomto období musí již kredity dokládat.

Klinický psycholog, který složí atestační zkoušku z dětské klinické psychologie nebo psychoterapie kdykoliv v průběhu rozhodného období pro přidělení Diplomu CŽV, nemusí dokládat žádné další kredity.

Manipulační poplatek za vyhotovení Diplomu CŽV je stanoven ve výši:

Mgr. Hana Jahnová
prezidentka AKP ČR

Postup při podávání první žádosti o Diplom CŽV 

AKP ČR po obdržení požadovaných dokumentů vystaví Diplom CŽV v elektronické podobě a odešle jej žadateli na e-mailovou adresu uvedenou ve vstupním elektronickém formuláři.


Poznámka k termínům: AKP ČR garantuje žadateli vystavení a zaslání Diplomu CŽV do 30 dnů od obdržení kompletní žádosti. 
Poznámka k zasílání: Ve výjimečných případech je možné uvedené dokumenty zaslat v listinné podobě poštou na korespondenční adresu AKP ČR, Sukova třída 1935, 530 02 Pardubice. 

Postup při podávání druhé a další žádosti o Diplom CŽV